Eucast dokumenty

Klinické breakpointy – breakpointy a návody

Klinické breakpointy-bakterie (v 14.0)  (1. ledna 2024)

Tabulka breakpointů 2024 v 14.0 pro bakterie obsahuje několik revidovaných breakpointů a kompletně nové tabulky breakpointů pro Bacillus anthracis a B. melitensis.

Dodatek – klinické breakpointy a kontrola kvality pro aztreonam-avibaktam

Dodatek – klinické breakpointy a kontrola kvality pro cefepim-enmetazobaktam

V Tabulkách breakpointů je každoročně mnoho změn. Některým z nich může být obtížné porozumět nebo je přijmout bez sledování vývoje a konzultace o „breakpointech v hranatých závorkách“, breakpointech „pouze pro screening“ a měnících se definicích kategorií citlivosti, zejména změně od staré kategorie „intermediární“ citlivosti (I) k nové kategorii „citlivý, zvýšená expozice“ (I). Uživatelé tabulek jsou vyzváni, aby se informovali o definicích C, I a R, použití arbitrárních breakpointů „mimo rozmezí“ a skutečnosti, že Pseudomonas aeruginosa se k mnoha antibiotikům nikdy nehlásí „citlivý“ (C), ale pouze „citlivý, zvýšená expozice“, že však tato antibiotika lze přesto k léčbě infekcí použít v příslušném dávkování a způsobu podávání. Prohlédněte si dokumenty  o nových definicích C, I a R, zaznamenaný webový seminář o tom, jak zacházet s kategorií „citlivý, zvýšená expozice“ a přečtěte si prvních několik listů/tabulek v dokumentu „Tabulky breakpointů EUCAST“ (Poznámky, Návod, Dávkování, Technická nejistota). Prostřednictvím „consultations“ lze lépe porozumět tomu, jak byly Tabulky breakpointů vyvinuty.

Co obsahují jednotlivé listy souboru Tabulky breakpointů EUCAST:
List Obsah uvádí seznam jednotlivých listů. Na listu Změny jsou nově přidané nebo odstraněné hodnoty, revize, komentáře a opravy typografických chyb. List Poznámky obsahuje některé podrobnosti jednotlivých tabulek a případné vysvětlivky. Podrobný návod pro použití Tabulek breakpointů s využitím externích odkazů na zdůvodňující dokumenty a distribuce hodnot MIC a průměrů zón je na listu excelového souboru Návod. Tabulka na listu Dávkování obsahuje standardní a vysoké dávky antibiotik a způsob a interval jejich aplikace. List Technická nejistota obsahuje návody jak řešit problematické situace před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Na dalších listech označených názvy bakterií nebo jejich zkratkami (např. Enterobacterales, Pseudomonas, apod.) jsou příslušné metody vyšetření antibiotické citlivosti pro dané bakterie včetně kontroly kvality, dále hodnoty MIC a průměrů zón klinických breakpointů (species-specific breakpoints), revize a příslušné komentáře. Za listy označenými jmény bakterií je list Lokální antibiotika, na němž jsou uvedeny hodnoty epidemiologického předělu pro screening antibiotika při jeho lokálním podání u vyjmenovaných bakterií. Tabulka na posledním listu, která obsahovala breakpointy PK/PD nevztažené na druh (non-species specific PK/PD breakpoints), byla odstraněna a nahrazena dokumentem Jak postupovat, když v Tabulkách breakpointů EUCAST nejsou stanoveny breakpointy?

 

Co jsou klinické breakpointy?

Klinické breakpointy se používají v klinické laboratoři denně k poskytování rad k léčbě pacienta. Tabulky breakpointů jsou každoročně aktualizovány 1. ledna. Provizorní tabulky ke konzultaci jsou zveřejněny v prosinci a umožňují laboratořím připravit se na změny zaváděné do nové verze. V průběhu roku mezi aktualizací jsou errata zveřejněna jako nová verze tabulky breakpointů (číslo verze se zvyšuje z X.0 na X.1). Pokud je zapotřebí v poslední verzi tabulky breakpointů změnit nebo přidat breakpointy, je zveřejněn nový samostatný dokument s těmito změnami.

Tabulky EUCAST neuvádějí kategorii I (increased exposure, intenzivní expozice). Tu tvoří hodnoty mezi breakpointem pro citlivost (C) a rezistenci (R). Při hodnotách C<= 1 mg/l a R> 8 mg/l je 2-8 mg/l kategorie I technicky >1-8 mg/l. Při hodnotách C≥ 22 mm a R <18 mm kategorie I je 18-21 mm.

Druhy bez mechanizmů rezistence, u nichž neexistuje „citlivá“ kategorie (C) jsou řazeny do I kategorie, a breakpoint C ≤ 0,002 mg/l označuje, že žádné izoláty tohoto druhu nebudou zařazeny do kategorie „C“. Odpovídající zvyklost pro diskovou difuzi je C ≥ 50 mm.

Dokumenty vztahující se k problematice brakpointů

Jak postupovat, když v Tabulkách breakpointů EUCAST nejsou stanoveny breakpointy? (únor 2024)

Návod k implementaci a používání revidovaných breakpointů aminoglykosidů

Instrukční video EUCAST jak používat Tabulky breakpointů – k vidění zde (jen v původním znění)

Oblast technické nejistoty – ATU- (Area of Technical Uncertainity) – 2020; ATU – 2022 – Návod pro laboratoře jak řešit ATU při vyšetřování citlivosti na antibiotika

Breakpointy v závorkách

Breakpointy kolistinu, 2022

Breakpointy pro lokálně používaná antibiotika, v4, 2022

Informace pro klinické kolegy o změnách v hlášení výsledků