Eucast dokumenty

Klinické breakpointy – breakpointy a návody

Klinické breakpointy-bakterie (v 13.0)  (1. ledna 2023)

Tabulka breakpointů 2022 v 12.0 pro bakterie obsahuje několik revidovaných breakpointů, nový druh (Vibrio spp), metodologii diskové difúze a kritéria pro anaerobní bakterie, kritéria diskové difúze pro meropenem-vaborbaktam, doporučení pro screeningové testy, breakpointy  v závorkách, nové uspořádání pro vývojové diagramy a revidované pokyny co dělat, když neexistují žádné breakpointy.

V Tabulkách breakpointů je každoročně mnoho změn. Některým z nich může být obtížné porozumět nebo je přijmout bez sledování vývoje a konzultace o „breakpointech v hranatých závorkách“, breakpointech „pouze pro screening“ a měnících se definicích kategorií citlivosti, zejména změně od staré kategorie „intermediární“ citlivosti (I) k nové kategorii „citlivý, zvýšená expozice“ (I). Uživatelé tabulek jsou vyzváni, aby se informovali o definicích C, I a R, použití arbitrárních breakpointů „mimo rozmezí“ a skutečnosti, že Pseudomonas aeruginosa se k mnoha antibiotikům nikdy nehlásí „citlivý“ (C), ale pouze „citlivý, zvýšená expozice“, že však tato antibiotika lze přesto k léčbě infekcí použít v příslušném dávkování a způsobu podávání. Prohlédněte si dokumenty  o nových definicích C, I a R, zaznamenaný webový seminář o tom, jak zacházet s kategorií „citlivý, zvýšená expozice“ a přečtěte si prvních několik listů/tabulek v dokumentu „Tabulky breakpointů EUCAST“ (Poznámky, Návod, Dávkování, Technická nejistota). Prostřednictvím „consultations“ lze lépe porozumět tomu, jak byly Tabulky breakpointů vyvinuty. Pro dotazy a komentáře k breakpointům použijte kontaktní formulář EUCAST subject related contact form.

Ujistěte se, že zařízení, které používáte k prezentaci tabulek, dokáže správně zobrazit poznámky pod čarou (Poznámka 1, 2) a další typografické nástroje.

 

Co jsou to klinické breakpointy

Návod k implementaci a používání revidovaných breakpointů aminoglykosidů

Instrukční video EUCAST jak pouřžívat Tabulky breakpointů – k vidění zde (jen v původním znění)

Jak postupovat nejsou-li k dispozici breakpointy v Tabulkách breakpointů EUCAST (1.12.2021)

Oblast technické nejistoty – ATU- (Area of Technical Uncertainity) – 2020; ATU – 2022 – Návod pro laboratoře jak řešit ATU při vyšetřování citlivosti na antibiotika

Breakpointy v závorkách

Breakpointy kolistinu

Breakpointy pro lokálně používaná antibiotika

Informace pro klinické kolegy o změnách v hlášení výsledků

Co obsahují jednotlivé listy souboru Tabulky breakpointů EUCAST:
Tabulky klinických breakpointů EUCAST a další potřebné informace jsou uspořádány na jednotlivých listech excelového souboru (soubor ve formátu pdf je pouze v anglickém originálu, viz www.eucast.org).

List Obsah uvádí seznam jednotlivých listů. Na listu Změny jsou nově přidané nebo odstraněné hodnoty, revize, komentáře a opravy typografických chyb. List Poznámky obsahuje některé podrobnosti jednotlivých tabulek a případné vysvětlivky. Podrobný návod pro použití Tabulek breakpointů s využitím externích odkazů na zdůvodňující dokumenty a distribuce hodnot MIC a průměrů zón je na listu excelového souboru Návod. Tabulka na listu Dávkování obsahuje standardní a vysoké dávky antibiotik a způsob a interval jejich aplikace. List Technická nejistota obsahuje návody jak řešit problematické situace před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Na dalších 30ti listech souboru označených názvy bakterií nebo jejich zkratkami (např. Enterobacterales, Pseudomonas, apod.) jsou příslušné metody vyšetření antibiotické citlivosti pro dané bakterie včetně kontroly kvality, dále hodnoty MIC a průměrů zón klinických breakpointů (species-specific breakpoints), revize a příslušné komentáře. Za listy označenými jmény bakterií je list Lokální antibiotika, na němž jsou uvedeny hodnoty epidemiologického předělu pro screening antibiotika při jeho lokálním podání u vyjmenovaných bakterií. Tabulka na posledním listu obsahuje breakpointy PK/PD nevztažené na druh (non-species specific PK/PD breakpoints).