Eucast dokumenty

Různé metodické pokyny pro vyšetřování citlivosti

Chronologicky uspořádané pokyny týkající se specifických otázek a problémů při testování citlivosti

 

Návod pro vyšetření MIC cefiderocolu bujónovou mikrodilucí (245.43 KB) (2024)

Pokyny k používání ceftriaxonu a cefotaximu u Styphylococcus aureus (v angličtině, 8. února 2023)

Breakpointy aminopenicilinů u Enterobacterales po revizi 2023 – implementace (v angličtině, 14. ledna 2023)

Breakpointy kolistinu (83.31 KB) (2022)

Stanovení breakpointů kombinací antibiotika s inhibitorem (111.56 KB) (14.12.2021)

Screeningové fenotypové testy k detekci rezistence (250.98 KB) (1.12.2021)

Vyšetření antibiotické citlivosti u Legionella pneumophila (80,5 KB) (květen 2021)

Perorální cefalosporiny a breakpointy u Enterobacterales (67.49 KB) (14.6.2020)

Návod k implementaci a používání revidovaných breakpointů aminoglykosidů (604.22 KB) (8.6.2020)

Daptomycin u enterokokové endokarditidy a infekcí krevního řečiště (309.94 KB) (duben 2020)

Varování před používáním gradientních testů s benzylpenicilinem u Streptococcus pneumoniae (106.52 KB) (21. listopadu 2019)

Pracovní řád mezi farmaceutickým průmyslem, EUCAST a EMA (67.43 KB) (25.10.2019)

Pokyny pro konfirmaci ESBL pomocí disků s cefotaximem a ceftazidimem v kombinaci s klavulánovou kyselinou (78.07 KB) (12.února 2019)

Pokyny k dávkování tigecyklinu 2019 (23 prosince, 2018) (76,76 KB)

Systém EUCAST pro vytváření zkratek antibiotik (42,91 KB) (13. července 2018)

Důležité aspekty pro stanovení breakpointů kombinací antibiotika s inhibitorem (221,99 KB) (2.října 2017)

Stanovení MIC kolistinu (polymyxinu E) společné doporučení EUCAST a CLSI (38,27 KB) (22. března 2016)

Burkholderia cepacia komplex (BCC) (84,13 KB) (20. července 2013)

Přímé vyšetřování antibiotické citlivosti (159,82 KB) (16. února 2012)

Stenotrophomonas maltophilia (144,46 KB) (1. února 2012)