Eucast dokumenty

Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček

Aktualizace breakpointů: 7.6. 2023

EUCAST vyvinul metodu pro rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti (odečítání za 4, 6 a 8 a od dubna 2022 také za 16-20 hodin inkubace) s inokulem vyočkovaným přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček (RAST).


Původní dokument byl publikován v roce 2019 (https://doi.org/10.1093/jac/dkz548), klinická zkušenost v 55 laboratořích byla zveřejněna v roce 2020 (https://doi.org/10.1093/jac/dkaa333)

 • plotny pro vyšetření citlivosti diskovou difúzní metodou (MH, MH-F) se inokulují 100 – 150 μl neředěného bujónu přímo z pozitivní hemokultivační lahvičky (validovány jsou lahvičky pro hemokultivaci BD, bioMerieux a Thermo Fisher);
 • plotny se inokulují stejně jako u standardní diskové difúzní metody EUCAST bez jakékoli centrifugace nebo ředění inokula;
 • inkubace se zkracuje na 4, 6 a 8 hodin s breakpointy přizpůsobenými každému z časů inkubace; od 12. dubna 2022 lze prodloužit inkubaci nejdéle na 16-20 hodin;
 • průměry zón se odečítají z horní strany plotny po sejmutí víčka;
 • breakpointy jsou upraveny pro každý druh a pro každý čas odečítání;
 • před interpretací výsledků vyšetření citlivosti musí být identifikován druh vyšetřovaného mikroba;
 • metoda je v současné době validována pro následující druhy:
  • Escherichia coli
  • Klebsiella pneumoniae
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Acinetobacter baumannii
  • Staphylococcus aureus
  • Streptococcus pneumoniae
  • Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium
 • po pozitivním signálu by hemokultivační lahvička měla být zpracována v rozmezí 0 – 18 hodin;
 • každý druh má vlastní RAST breakpointy a vlastní čas k odečítání (4, 6, 8 a 16-20 hodin);
 • po 4 hodinách nelze odečítat některé průměry zón. Odečítání se opakuje po 6 a 8 nebo podle potřeby nově i po 16-20 hodinách;
 • průměry zón lze odečítat POUZE tehdy, je-li zřetelný okraj zóny – jinak se plotny reinkubují a odečítají po 6, 8 nebo 16-20 hodinách;
 • tabulka breakpointů je specifická pro RAST EUCAST – nelze používat obvyklé Tabulky breakpointů EUCAST a rychlou metodu vyšetření citlivosti nelze používat s inokulem připraveným z kolonií;
 • průměry zón, které byly úspěšně odečteny a interpretovány v jednom z alternativních inkubačních časů by se neměly odečítat znovu.

 Kalibrace a validace RAST

Zavádění RAST z hemokultivačních lahviček

 • pokud jste zavedli nebo máte-li v úmyslu zavést RAST podle metody EUCAST, pošlete nám e-mail s uvedením názvu, města a země vaší laboratoře a sdělte nám, zda jste byli úspěšní nebo se setkali s problémy. Kontaktujte EUCAST prostřednictvím kontaktního formuláře subject related contact form.

EUCAST validoval diskovou difúzní metodu přímé inokulace ploten s MH a MH-F a odečítáním po 4, 6, 8 a 16-20 hodinách inkubace.


V současnosti metoda platí pro E. coli, K.pneumoniae, Ps. aeruginosa, S. aureus, E. faecalis, E. faecium a S.pneumoniae a pro omezenou sestavu antibiotik.

Pokračují práce na rozšíření metody pro další druhy a antibiotika.

Metoda RAST, viz dokument Rychlé vyšetření antibiotické citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček EUCAST (v 3, duben 2022)

Rady jak zavést v laboratoři rychlou metodu vyšetření citlivosti, viz. Zavedení metody RAST (v 2, aktualizace duben 2022)

Kritéria kontroly kvality pro EUCAST RAST, v5.0 (aktualizace duben 2022)
(Rychlé vyšetření citlivosti přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček EUCAST) jsou nyní v samostatném dokumentu a již nejsou již součástí tabulky breakpointů RAST.

Pro odečítání inhibičních zón a interpretaci výsledků rychlého vyšetření antibiotické citlivosti přímo z lahviček pro kultivaci krve po 4, 6, 8 nebo 16-20 hodinách se vždy používají Tabulky breakpointů RAST (viz níže), nikdy se nepoužívají standardní Tabulky breakpointů EUCAST vyžadující inkubaci 16 – 20 hodinách (běžné tabulky breakpointů EUCAST).

Breakpoint tables for Rapid AST directly from blood culture bottles, v 6.1 (Excel-table for screen; 7. června 2023), včetně aktualizací, dalších antibiotik a 16-20hodinové inkubace.

Screening ESBL a karbapenemáz u E. coli a K. pneumoniae pro epidemiologické účely jako součást procedury RAST:

Některé mechanismy rezistence vyžadují pro citlivou detekci jiné než klinické breakpointy. EUCAST doporučuje screening na řadu mechanismů rezistence pro účely epidemiologie a kontroly infekcí (viz samostatný dokument).

EUCAST validoval samostatné screeningové epidemiologické předěly (cut-offs) pro detekci ESBL nebo karbapenemáz u E. coli a K. pneumoniae.

Viz soubor EUCAST Screening mechanismů R-RAST-v 2.0. (duben 2022)