Eucast dokumenty

Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií

Citlivost k antibiotikům lze vyšetřit fenotypovými nebo genotypovými metodami. Základem fenotypových metod je minimální inhibiční koncentrace (MIC). Klinické breakpointy MIC určují, zda vyšetřovaná bakterie je citlivá, intermediárně rezistentní nebo rezistentní k testovanému antibiotiku. Ostatní metody by měly být kalibrovány na referenční metodu MIC.

Návod usnadňuje zavedení vyšetřování citlivosti EUCAST. Tento návod, který vyvinulo a vyzkoušelo několik laboratoří, bude pomáhat klinickým laboratořím při zavádění diskové difuzní metody.

Postup při závádění metod pro vyšetření citlivosti EUCAST

Základem pro vyšetření antibiotické citlivosti EUCAST je MH agar a MH bujon, pro nenáročné bakterie bez suplementů, a obohacený suplementy pro náročné bakterie (streptokoky, Haemophilus influenzae, Campylobacter a další).  Obohacené pevné půdy se označují jako MH-F agar, obohacený bujón jako MH-F bujon.

Příprava ploten a bujonu pro vyšetření citlivosti (verze 7.0 platná od 1. ledna 2022)

Aktuální tabulky s rozmezím MIC a průměrů zón kontrolních kmenů. Změny mezi starou a novou verzí jsou popsány v úvodu, viz Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST.

Tabulky pro kontrolu kvality EUCAST v 13.1 (v angličtině, zahrnují kontrolu kvality i pro anaerobní bakterie)

 

Doporučení EUCAST pro stanovení MIC u nenáročných bakterií  jsou plně v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro standardizaci ( ISO ). https://www.eucast.org/publications_and_documents/external_documents/

 

Pro náročné bakterie (streptokoky včetně S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catharrhalis, Listeria monocytogenes, Pasteurella spp., Kingella kingae, Aerococcus spp., Campylobacter spp. a další) doporučuje EUCAST stejnou metodiku, avšak s použitím půdy MH-F (MH bujón s lýzovanou koňskou krví a beta-NAD), viz soubor EUCAST o přípravě půd.

Bujónová mikrodiluce – návod k odečítání EUCAST – verze 4.0 (leden 2022)

 

Existuje řada komerčně dostupných alternativních metod stanovení MIC, jako jsou komerční mikrodiluční metody, gradientní testy, poloautomatizovaná zařízení atd. Odpovědností výrobců je zaručit přesnost jejich systémů, uživatel je zodpovědný za kontrolu kvality výsledků získaných s těmito systémy. Uživatelé jsou upozorněni  na stránku  EUCAST Warnings page, kde jsou některé z těchto produktů kritizovány.