Aktuality z epidemiologie

Informace o možnosti přihlásit se do dvouletého evropského vzdělávacího programu EPIET nebo EUPHEM (EU-track), kohorty začínající v září 2024

TERMÍN pro podání přihlášky je 15.10.2023.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) právě vyhlásilo další možnost přihlásit se do jednoho z dvouletých evropských vzdělávacích programů v intervenční epidemiologii nebo aplikované veřejně-zdravotnické mikrobiologii:

  • EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training), zaměřený na terénní a intervenční epidemiologii, kdy účastník pracuje v některém národním nebo regionálním institutu zapojeném do surveillance a kontroly infekčních nemocí v Evropské Unii/ Evropském hospodářském prostoru
  • EUPHEM (European Programme for Public Health Microbiology), který je věnován mikrobiologii ve veřejném zdravotnictví a je realizován v některé z laboratoří v rámci sítě evropských mikrobiologických pracovišť

Vzdělávání probíhá formou “learning by doing”, přičemž je žadatel na dva roky zaměstnancem ECDC a pracuje na vybraném pracovišti v jedné ze zemí EU.

Žadatel během programu získá:

  • mezinárodní rozhled v dané oblasti (intervenční epidemiologie anebo mikrobiologie ve veřejném zdravotnictví),
  • nejnovější poznatky o metodologii a přístupu řešení konkrétních rizik a situací v terénu,
  • zkušenosti s přístupem k práci na daném pracovišti,
  • lepší znalost jazyka (jehož studium je dále podpořeno z financí ECDC),
  • mezinárodně uznávaný certifikát o praxi a absolvování prestižního programu EPIET / EUPHEM
  • celou řadu kontaktů na různých pracovištích napříč Evropskou Unií i celosvětově

Aktivity a projekty se zaměřují na témata přenosných nemocí a účastníci jsou zapojeni do surveillance, šetření epidemií a kontroly infekčních hrozeb. Dále se aktivně angažují v aplikovaném výzkumu, vzdělávání odborníků ve veřejném zdravotnictví, trénují se v komunikaci s odbornou komunitou i laiky a v managementu v případě mikrobiologie.

Program zahrnuje vstupní úvodní kurz, který trvá obvykle tři týdny, a několik celotýdenních odborných kurzů zaměřených na různá témata, vše je plně organizováno a hrazeno ze strany ECDC. V některých individuálních případech je rovněž možné účastnit se mezinárodních misí.

Jedná se o dvouletý pracovní pobyt v jiné zemi EU, se vší administrativní zátěží, která je s tímto spojena. Zdravotní pojištění je zajištěno ze strany ECDC.

Zájemci o účast v programu musí být občany některé ze zemí EU/EHP a požaduje se předcházející zkušenost v oborech epidemiologie nebo mikrobiologie v rámci veřejného zdravotnictví. Jednacím jazykem je angličtina.

Přihláška musí obsahovat Europass CV, motivační dopis a vyplněný dotazník.

Výběrové řízení, jež probíhá v několika kolech a také formou online pohovorů, hodnotí nejen odborné znalosti a profesionální zkušenosti, ale také schopnost komunikovat velmi dobře anglicky (s výhodou jsou další cizí jazyky), schopnost a motivaci adaptovat se na jiné organizační prostředí a pracovat v případě nutnosti pod tlakem, schopnost kolektivní spolupráce a motivace k personálnímu rozvoji.

Při přihlášení se postupuje přesně podle instrukcí ECDC, přihlášky na příslušných formulářích a s požadovanými přílohami se podávají online.

Termín pro podání přihlášek je do 15. října 2023 (24:00 CEST): https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/work-ecdc/call-application-cohort-2024-ecdc-fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths

Další podrobné informace jsou k dispozici na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/call-application-fellows-ecdc-fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths-eu

 

Zpracovaly:

MUDr. M. Špačková, Ph.D. – EPIET alumni 2009

MUDr. Hana Orlíková – EPIET alumni 2010