Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Opatření proti koronaviru: Jak se chovat v hromadné dopravě a jak v karanténě? Jak chránit seniory?

MUDr. Fabiánová, Ph.D. – rozhovor: Dvojka „Káva o čtvrté“


https://dvojka.rozhlas.cz/opatreni-proti-koronaviru-jak-se-chovat-v-hromadne-doprave-a-jak-v-karantene-jak-8161479