VŠ pracovníci

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267 082 891
e-mail: jan.kyncl@szu.cz, epidem@szu.cz

Vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Zástupce vedoucí CEM pro oblast epidemiologie
Představitel ČR v Poradním sboru ECDC

 

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082445
e-mail: katerina.fabianova@szu.cz, epidem@szu.cz

MUDr. Jana Košťálová
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082702
e-mail: jana.kostalova@szu.cz, epidem@szu.cz

MUDr. Monika Liptáková
SZÚ-CEM, budova č. 23
tel.: 267082438
e-mail: monika.liptakova@szu.cz, epidem@szu.cz

MUDr. Zdenka Manďáková
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082104
e-mail: zdenka.mandakova@szu.cz, epidem@szu.cz

MUDr. Hana Orlíková
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082980
e-mail: hana.orlikova@szu.cz, epidem@szu.cz

MUDr. Pavel Slezák
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
e-mail: epidem@szu.cz

MUDr. Michaela Špačková, Ph.D.
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082226
e-mail: michaela.spackova@szu.cz, epidem@szu.cz

Mgr. Michaela Kalinová
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082740
e-mail: michaela.kalinova@szu.cz, epidem@szu.cz

Mgr. Vojtěch Šimka
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082334
e-mail: vojtech.simka@szu.cz, epidem@szu.cz

Ing. Kristýna Miková
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082922
e-mail: kristyna.mikova@szu.cz, epidem@szu.cz

Ing. Jarmila Herbrychová
SZÚ-CEM, budova č. 23, přízemí vlevo
tel.: 267082717
e-mail: jarmila.herbrychova@szu.cz, epidem@szu.cz