Vybrané aktivity pracovníků

Několik komentářů k očkování

Článek reagující na úvahy o prospěšnosti očkování na webu SZÚ.

Několik komentářů k očkování