Vybrané aktivity pracovníků

Očkování a jeho rizika

Článek pro časopis Farmakoterapeutické informace, č. 7-8/2017, vydává SÚKL


Odkaz na stránky SÚKL

Článek „Očkování a jeho rizika“Farmaceuticke_informace_2017_07_08 (1)
zpracovala MUDr. Zdenka Manďáková a byl publiková článek v časopise Farmakoterapeutické informace. Na webových stránkách SZÚ je zveřejněn se souhlasem redakční rady FI.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

SZÚ CEM