Vybrané aktivity pracovníků

Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy v roce 2016 v České republice

Odkaz na článek o výskytu onemocnění klíšťovou encefalitidou, která je v ČR endemickým onemocněním a která je preventabilní očkováním.


Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy v roce 2016 v České republice