Vybrané aktivity pracovníků

Virus je ještě zvládnutelný, lidé ale musí změnit své obvyklé chování

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. pro časopis Ekonom


https://ekonom.cz/c1-66733590-virus-je-jeste-zvladnutelny-lide-ale-musi-zmenit-sve-chovani