Vybrané aktivity pracovníků

Výskyt infekčních onemocnění preventabilních očkováním v České republice v letech 2012–2016

Článek je věnován nemocem, proti kterým se v ČR provádí rutinní očkování v rámci pravidelného očkovacího kalendáře. Poskytuje přehled o výskytu nemocí preventabilních očkováním v období let 2012–2016 a o vlivu měnící se úrovně proočkovanosti české populace na výskyt některých onemocnění. Zprávy CEM (SZÚ, Praha)  2017; 26 (8): 283 – 287.

Vyskyt_infekcnich_nemoci_preventabilnich_ockovanim_2012_2016 (1)