Oddělení hygieny práce

Laboratoř pro fyzikální faktory

Vedoucí laboratoře LFF: Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Kontakt: tel.: 267 082 683, e-mail: lenka.proksova@szu.cz

 

Zástupkyně vedoucí LFF: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.; tel.: 267 082 685, e-mail: pavla.pechova@szu.cz

Odborní pracovníci LFF: Ing. Hana Pechová; PhDr. Oľga Jarabicová, Ph.D.; Jana Kořízková, AHS; doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.; Ing. Pavel Buchar, Ph.D.

 

Charakteristika činnosti:

V souladu s Osvědčením o akreditaci pracovníci laboratoře měří fyzikální faktory vnitřního prostředí budov, tj. jak v pracovním, tak komunálním prostředí. Měření se týká mikroklimatických faktorů (teplota, vlhkost, proudění vzduchu atp.), koncentrace CO2, denního a umělého osvětlení, prašnosti, ověřování tříd čistoty čistých prostorů (měření počtu částic pevného aerosolu nefelometricky), parametrů magnetického a elektromagnetického pole.