Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Oddělení hygieny práce

Vedoucí: MUDr. Michael Vít, Ph.D.

Kontakt: 267 082 657, EM: michael.vit@szu.cz

 

Charakteristika činnosti oddělení:

  • Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku, servis pro MZ
  • Zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví
  • Monitorování a výzkum vztahů pracovních podmínek a zdraví
  • Organizace programů ochrany a podpory zdraví na pracovišti
  • Mezinárodní spolupráce
  • Postgraduální výchova v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví
  • Vědecká a výzkumná činnost v ochraně a podpoře zdraví
  • Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik
  • Poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví, včetně akreditovaných měření fyzikálních faktorů vnitřního prostředí
  • Autorizace v oblasti fyzikálních faktorů na pracovišti

 

V rámci oddělení působí: