Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Metabolismus cizorodých látek u člověka a laboratorních zvířat

Pracovníci oddělení se podílejí na výzkumných projektech v oblasti metabolismu cizorodých látek u člověka a laboratorních zvířat, kde zajišťují:

  • odběr biologického materiálu od osob exponovaných cizorodým látkám
  • aplikaci testovaných látek a odběr biologického materiálu u laboratorních zvířat
  • identifikaci a stanovení cizorodých látek a jejich metabolitů v moči a krvi