Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.

Kontakt: tel.: 267 082 667, e-mail: jaroslav.mraz@szu.cz

 

Hlavní témata činnosti:

 

V rámci oddělení jsou začleněny: