Centrum podpory veřejného zdraví

Oddělení well-beingu dětí a mladistvých

Vedoucí:

Mgr. Simona Bernardyová

Kontakt:

Charakteristika činnosti oddělení:

 • spolupráce s MZ ČR při tvorbě legislativy týkající se oboru hygiena dětí a mladistvých
 • pořádání edukačních aktivit pro pracovníky oboru
 • zapojení do pregraduální a postgraduální výuky v oblasti růstu a vývoje dětí a mladistvých a hygieny pedagogického procesu, pořádané SZÚ, LF UK, IPVZ, NCONZO, PřF UK, obezitologickou společností, občanskými sdruženími
 • činnost v mezirezortních komisích a skupinách, odborných společnostech (prevence úrazů, pobyt dětí v přírodě, řešení jodového deficitu, problém dětské obezity, výživa dětí po narození)
 • program WHO „Škola podporující zdraví“ – národní koordinace, spolupráce a metodické vedení krajských koordinačních týmů, získávání nových členů do sítě ŠPZ, kontinuální vzdělávání a spolupráce se stávajícími členy sítě zde
 • sledování dlouhodobých trendů tělesného růstu v dětské a dospívající populaci (sekulární trend tělesné výšky, vývoj stavu nadváhy, obezity, nízké hmotnosti, změny v období dospívání aj.), podrobněji viz Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže
 • aktualizace růstových grafů pro použití v pediatrické praxi (publikace např. ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého), grafy a software RustCZ ke stažení viz Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže
 • podpora správného používání růstových grafů pro hodnocení zdravotního a výživového stavu jedince i populace
 • podpora a propagace vhodné výživy nejmenších dětí (propagace dlouhodobého kojení dle doporučení WHO, specifika růstu kojených dětí), podrobněji viz  růst kojených dětí
 • prevence dětských úrazů – edukační aktivity zejména pro školní mládež
 • realizace výzkumných projektů, grantů a projektů podpory zdraví
 • hodnocení a návrhy na ovlivnění pedagogického procesu se zaměřením na snížení zdravotních rizik vzniku vadného držení těla

Ke stažení:

Cvičení pro děti při vadném držení těla

Sedíme zdravě

Jak vybrat školní brašnu