Centrum podpory veřejného zdraví

Prevence závislostí

Centrum podpory veřejného zdraví se v oblasti závislostí zaměřuje zejména na prevenci zdravotně rizikového chování ve vztahu k užívání tabáku, nikotinu a pití alkoholu. Monitoruje jejich užívání realizací každoročního průzkumu NAUTA (Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice) a účastí v celosvětové studii GYTS (Global Youth Tobacco Survey, výzkum užívání tabáku mezi žáky a studenty ve věku 13 až 15 let).

Dále se ve vztahu k této problematice podílí na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů, legislativních norem, přípravě stanovisek k právním předpisům, realizaci akčních plánů Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním a účastní se práce v odborných komisích a dalších poradních orgánech.

V rámci Centra jsou pro širokou veřejnost vydávány zdravotně výchovné materiály či realizovány preventivní programy zaměřené na prevenci užívání tabáku, nikotinu a alkoholu.