Prevence závislostí

Nikotinové výrobky

Nikotin

Nikotin je nebezpečný a vysoce návykový alkaloid obsažený v rostlině tabáku a je toxický při vdechování i při vstřebávání kůží a sliznicemi (PubChem, 2023). Je to olejovitá (na vzduchu hnědnoucí) kapalina, která je obranou tabákové rostliny – nikotin je toxický pro člověka i zvířata. Smrtelná dávka pro dospělého člověka se mnoho let uváděla kolem 50–60 mg, to je však množství, které silný kuřák běžně denně vstřebá. Kuřáci si během užívání zvyšují toleranci (snášejí i potřebují časem vyšší dávky nikotinu, aby potlačili abstinenční příznaky) (NZIP). V laboratoři se dá vyrobit také syntetický nikotin. To, že není vyroben z tabáku, ale neznamená, že je méně škodlivý (American Lung Association, 2022).

Nikotin je podobně návykový jako heroin nebo kokain, závislost na něm vzniká rychle a je těžké se jí zbavit (UCSF, 2023).

Výukové video „Závislost a negativní účinky nikotinu“

Nikotin může způsobit

 • zvýšení krevního tlaku, srdeční frekvence
 • zúžení tepen, kornatění cévních stěn (ukládání tukových látek do stěny tepny)
 • onemocnění srdce a cév
 • onemocnění plic a dýchacích cest
 • poškození žaludku, poruchy trávení
 • poruchy spánku
 • mutaci DNA, která vede k rakovině
 • snížení imunitní reakce
 • ohrožení reprodukčního zdraví
 • závislost
 • třes, závratě
 • bolest hlavy
 • otravu nikotinem (mezi příznaky patří např. nevolnost, průjem, ztráta vědomí)
 • poškození vyvíjejícího se mozku (např. poruchy pozornosti, učení, nálad)

(Mishra a kol., 2015, Cleveland Clinic, 2023, U. S. Department of Health and Human Services, 2023)

Nikotin může způsobit zvýšení krevního tlaku, srdeční frekvence, průtoku krve do srdce a zúžení tepen. Nikotin může také přispívat ke kornatění cévních stěn, což může vést k infarktu a zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (American Heart Association, 2015). Nikotin zvyšuje riziko respiračních a gastrointestinálních poruch. Při užívání nikotinu dochází ke snížení imunitní reakce a má také nepříznivé dopady na reprodukční zdraví. Nikotin ovlivňuje různými mechanismy buněčnou proliferaci, oxidační stres, apoptózu, mutaci DNA, která vede k rakovině. Ovlivňuje také proliferaci a metastázy nádoru a způsobuje rezistenci vůči chemoterapeutickým a radioterapeutickým činidlům (Mishra a kol., 2015).

Škodlivost užívání nikotinu u dětí a mladistvých

Pokaždé, když se vytvoří nová vzpomínka nebo se člověk naučí nové dovednosti, vytvoří se mezi mozkovými buňkami spojení neboli synapse. Mozek mladého člověka buduje synapse rychleji než mozek dospělého. Dospívající se tudíž mohou stát závislými rychleji a snáze než dospělí. Přibližně do 25 let věku se mozek stále vyvíjí a nikotin je pro vyvíjející se mozek škodlivý a může způsobit jeho dlouhodobé poškození.

Část mozku, která je zodpovědná za rozhodování a kontrolu impulzů, není během dospívání ještě plně vyvinuta. Při dlouhodobém užívání způsobuje poruchy nálady a trvalé snížení kontroly impulzů. Nikotin také mění způsob spojení neuronů v mozku, a tím může poškodit ty části mozku, které kontrolují pozornost a učení (U. S. Department of Health and Human Services, 2023).

Otrava nikotinem

Při užívání výrobků s vysokým obsahem nikotinu může snadno dojít k akutní otravě nikotinem. Největší riziko otravy nikotinem je u dětí kvůli jejich nižší tělesné hmotnosti.

Jakékoli množství požití nikotinu může potenciálně vést k toxicitě a způsobit nežádoucí účinky. Množství nikotinu potřebné k otravě se však liší v závislosti na požití a fyzickém stavu člověka. Byly hlášeny případy otravy nikotinem z dávek v rozpětí 1,8 mg až 100 mg (Leonard, 2023).

Otrava nikotinem se dnes stává stále větším problémem kvůli novým nikotinovým produktům na trhu, jako jsou například nikotinové sáčky. Tyto produkty často obsahují až několikanásobně větší množství nikotinu než klasické cigarety.

Příznaky otravy nikotinem:

 • nevolnost a zvracení (zvracení se vyskytuje u více než 50 % lidí s příznaky)
 • zvýšené slinění
 • bolest břicha
 • pocení
 • ztráta plné kontroly nad pohyby těla (ataxie), ztráta rovnováhy, potíže s chůzí
 • třes
 • bolest hlavy
 • závratě
 • záchvaty
 • křeče
 • průjem
 • abnormální srdeční rytmy
 • potíže s dýcháním
 • ztráta vědomí

(Cleveland Clinic, 2023)

Více informací naleznete zde (bude doplněno)

 • Problematice prevence závislostí se věnují i další kapitoly, které naleznete zde

Zdroje:

 1. AMERICAN LUNG ASSOCIATION. What Is Synthetic Nicotine? [online]. 2022 [cit. 2023-08-17]. Dostupné z: https://www.lung.org/blog/synthetic-nicotine
 2. CLEVELAND CLINIC, Nicotine Poisoning, 2023, Dostupné z : https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21582-nicotine-poisoning
 3. LEONARD, Medical news today, Nicotine poisoning: What are the symptoms, and can you overdose? 2023, Dostupné z: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319627
 4. MISHRA, A., CHATURVEDI, P., DATTA, S., SINUKUMAR, S., JOSHI, P., GARG, A. Harmful Effects of Nicotine. Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology. 2015, 36(1), 24-31. ISSN 0971-5851. doi: 10.4103/0971-5851.151771.
 5. NZIP, Národní zdravotnický informační portál, Užívání tabáku – základní pojmy, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/431-uzivani-tabaku-zakladni-pojmy
 6. PUBCHEM. Compound Summary for CID 89594, Nicotine [online]. 2023 [cit. 2023-10-19]. Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Nicotine
 7. UCSF, Nicotine Dependence, University of California San Francisco, 2023, Dostupné z: https://www.ucsfhealth.org/conditions/nicotine-dependence
 8. U.S. Department of Health and Human Services. The facts on e-cigarette use among youth and young adults. 2023. Dostupné z: https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/knowtherisks.html