Prevence závislostí

Studie

Centrum podpory veřejného zdraví se v této oblasti zaměřuje zejména na prevenci zdravotně rizikového chování ve vztahu k užívání tabáku, nikotinu a pití alkoholu. Monitoruje jejich užívání realizací každoročního průzkumu NAUTA (Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice) a účastí v celosvětové studii GYTS (Global Youth Tobacco Survey, výzkum užívání tabáku mezi žáky a studenty ve věku 13 až 15 let).

Zpět na stránku Prevence závislostí