Preventivní programy

Zdravíkova stezka

Cíl programu

Interaktivní program se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu u dětí. Cílem je předat dětem informace hravou a zábavnou formou, při které se co nejvíce zapojují do práce a zjišťují, proč je důležité se o své zdraví starat.

Zaměření programu

  • Dentální zdraví
  • Hygiena rukou
  • Prevence úrazů
  • Správná výživa

Koncept programu

  • délka: 2 vyučovací hod.
  • počet: max. 30 účastníků
  • věk: 1. stupeň ZŠ
  • prostor: učebna/tělocvična
  • vhodné i pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami

Kontakt

Informační brožura k preventivnímu programu

Fotogalerie: