Projekty

JANCD – Joint Action on Cancer and other NCDs prevention

Název projektu: JANCD – Joint Action on Cancer and other NCDs prevention
Číslo projektu: EU4H-2022-JA-02
Doba trvání projektu: 2024–2027
Finanční mechanismus: EU4H-2022-JA-IBA
Programová oblast a cíl programu: EU4Health Programme (EU4H)
Partner projektu: HELSEDIREKTORATET – HDIR (Norway)

Oficiální web Fondů EHP a Norska: zde

Evropská komise schválila žádost o spolupráci v oblasti veřejného zdraví

Evropská komise schválila návrh společné akce s názvem “Joint Action on Cancer and other NCDs prevention”, která se zaměřuje na prevenci rakoviny a dalších neinfekčních onemocnění. Celková finanční podpora činí více než 75 milionů eur, díky čemuž se projekt stává klíčovou iniciativou v oblasti veřejného zdraví. Celkem je zapojeno 20 členských států EU spolu s Norskem, Islandem a Ukrajinou. Zapojené země podepsaly grantovou a konsorciální smlouvu. Celou společnou akci koordinuje Norsko. Projekt bude probíhat celkem 48 měsíců a bude oficiálně zahájen v lednu roku 2024.

Cílem společné akce je podpořit strategie a politiky určené ke snížení zátěže spojené s rakovinou a dalšími neinfekčními nemocemi, jež tvoří převážnou část celkové zátěže nemocemi v Evropě a která je do velké míry preventabilní – lze jí předcházet.

Cíle společné akce:

  • Zlepšit společné kapacity členských států, které lze využívat při plánování a provádění politik
    a činností v oblasti prevence rakoviny a dalších neinfekčních nemocí jak na celostátní, tak
    i regionální a místní úrovni.
  • Zlepšit kvalitu dat a systém monitorování rakoviny a dalších neinfekčních nemocí a jejich společných rizikových faktorů.
  • Přispět ke snížení sociálních nerovností souvisejících s rakovinou a dalšími neinfekčními nemocemi.
  • Usnadnit spolupráci s klíčovými aktéry v oblasti prevence rakoviny
    a dalších neinfekčních nemocí, jako jsou rozhodovací orgány na všech úrovních státní správy, občanské a pacientské organizace, odborníci i pacienti a široká veřejnost.

Českou republiku v projektu zastupuje Státní zdravotní ústav, který se účastní jako “Competent Authority” a Masarykův onkologický ústav, který je do projektu zapojen jako “Affiliated Entity”. Česká republika se bude podílet na několika společných pracovních balíčcích a zaměří se zejména na problematiku vlivu socioekonomických nerovností v prevenci rakoviny, zvyšování zdravotní gramotnosti a identifikaci rizikových osob.

Kick-off meeting v Oslu 2024