Škola podporující zdraví

Jak se stát ŠPZ

Bližší informace k programu Škola podporující zdraví, o jeho filozofii, principech, pilířích a zásadách vám poskytnou níže uvedené metodiky, které si můžete stáhnout.

Matřské školy

 • publikace HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E., HAVLOVÁ, J., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠPRACHTOVÁ, L., a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Portál: Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-478-8.
  • Publikace, určená pro MŠ „Program Škola podporující zdraví“ ke stažení zde

Základní a střední školy

 • metodická příručka NEJEDLÁ, M., a kol. Program Škola podporující zdraví. Klinika adiktologie 1. LF UK, Praha, 2015. ISBN 978-80-7422-406-5
  • Publikace, určená pro ZŠ, SŠ „Program Škola podporující zdraví“ ke stažení zde
 • metodická příručku HAVLÍNOVÁ, M., KOPŘIVA, P., MAYER, I., VILDOVÁ, Z., a kol. Program podpory zdraví ve školePortál: Praha, 2006. ISBN 80-7178-263-7.
  • Tato publikace je již rozebrána.

V případě, že vás program ŠPZ ve své komplexnosti v pojetí a přístupu ke zdraví zaujal a rozhodnete se pro něj, přihlaste svou školu ke vstupu do sítě ŠPZ garantovi programu, Státnímu zdravotnímu ústavu. Učiníte tak formou přihlášky, která bude obsahovat:

 • úplný název a adresu školy, kontakty a jméno ředitele/ky
 • prezentaci školy (základní údaje vč. názvu přijatých vzdělávacích programů)
 • odpověď na dvě otázky:
 1. Proč školu program Škola podporující zdraví zajímá?
 2. Co od programu ŠPZ pro sebe očekává?

Přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu:

simona.bernardyova@szu.cz

Předběžnou přihláškou si vytvoříte možnost kontaktu s naším koordinačním pracovištěm ŠPZ, kde Vám budeme nápomocni konzultacemi při tvorbě projektu (ZŠ, SŠ) či kurikula (MŠ). Můžeme Vám také pomoci příklady dobrých praxí v jednotlivých krajích a navázáním kontaktu s členy sítě, kteří již ve Vašem kraji zapojeni jsou. Elektronicky Vám budou také zaslány některé podpůrné materiály pro tvorbu projektu (ZŠ, SŠ) či kurikula (MŠ).

Tvorba školního projektu podpory zdraví (ZŠ, SŠ), Kurikula podpory zdraví (MŠ) spočívá v aplikaci společné filozofie, principů a strategie (zásad a prostředků) na individuální podmínky a potřeby Vaší školy. Své specifické podmínky a potřeby si nejprve zanalyzujete a zhodnotíte podle zásad ŠPZ v metodice a autoevaluačním dotazníkem.

Poté co zpracujete svůj školní projekt podpory zdraví (ZŠ, SŠ), Kurikulum podpory zdraví (MŠ),  prostudujeme projekt/kurikulum a rozhodneme, zda splňuje formální a věcné požadavky na projekt/kurikulum programu ŠPZ. Po dohodě se školou pracovníci koordinačního pracoviště školu navštíví a seznámí se s vnitřními podmínkami školy. Nejedná se o kontrolní návštěvu, naším cílem je poznat Vaši školu a její specifika.

Po kladném posouzení projektu a návštěvě školy bude škole předáno osvědčení o zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví v ČR.

Pokud máte k přihlášení do programu ŠPZ jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Další články a informace naleznete na stránce Škola podporující zdraví