Národní referenční laboratoře

Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

Vedoucí: Ing. Jitka Sosnovcová, zastupuje Ing. Lenka Votavová; telefon: 267 082 337, (2389).

Řeší problematiku zdravotní nezávadnosti materiálů určených pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let. Vypracovává kritéria a metodiky pro hodnocení zdravotní nezávadnosti daných materiálů a provádí činnost metodickou, poradenskou a expertizní. Spolupracuje s MZ ČR na přípravě legislativy a vypracovává podklady pro rozhodnutí hlavního hygienika ČR.

 

Další informace

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků