Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Národní referenční laboratoře

NRC pro kosmetiku

NRL pro experimentální imunotoxikologii

NRL pro genetickou toxikologii

NRP pro expozice organickým chemickým látkám

NRL pro ochranu laboratorních zvířat

NRC pro emise ze stavebních výrobků

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

NRL pro aditiva v potravinách

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí