Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

Mezinárodní standardizace metod

Účast NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí na vývoji unifikovaných metod mikrobiologického zkoušení kosmetických přípravků, potravin, krmiv a prostředí výroby v mezinárodních orgánech ISO a CEN má formu laboratorního ověřování a písemného připomínkování návrhů (např. CD, DIS, prEN) pracovních postupů mikrobiologického vyšetřování.

Vývoj metod mikrobiologického vyšetřování a hodnocení mikrobiologického rizika kosmetických přípravků probíhá v

  • ISO TC 217 Cosmetics WG 1 Microbiology
  • CEN TC 392 Cosmetics WG 2 Microbiological Methods

Vývoj metod mikrobiologického vyšetřování potravin, krmiv a prostředí jejich výroby se uskutečňuje v

  • ISO TC 34 Agricultural and Food Products SC 9 Microbiology
  • CEN TC 275 Food Analysis – Horizontal Methods WG 6 Microbiology