Národní referenční laboratoře

Národní referenční pracoviště pro expozice organickým chemickým látkám

Vedoucí: RNDr. Marián Rucki, Ph.D., 267 082 726, email: rucki@szu.cz