Oddělení toxikogenomiky

Pracovníci oddělení toxikogenomiky

Vedoucí:

doc. RNDr. Pavel Souček, CSc., odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví,

e-mail: pavel.soucek@szu.cz, tel. 267082711

Zástupce vedoucího odborné skupiny:

Ing. Marie Ehrlichová, odborný pracovník v laboratorních metodách,

e-mail: marie.ehrlichova@szu.cz, tel. 267082681

Pracovníci:

prof. MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová, PhD, lékař onkolog a genetik,

e-mail: beatrice.mohelnikova@szu.cz, tel. 267082709

RNDr. Radka Václavíková, PhD, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví,

e-mail: radka.vaclavikova@szu.cz, tel. 267082709

Mgr. Viktor Hlaváč, PhD, odborný pracovník,

e-mail: viktor.hlavac@szu.cz, tel. 267082681

Mgr. Veronika Boušková, PhD, odborný pracovník,

e-mail: veronika.bouskova@szu.cz, tel. 267082709

Ing. Ivona Krus, PhD, odborný pracovník,

e-mail: ivona.krus@szu.cz, tel. 267082799

Ing. Simona Šůsová, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví,

e-mail: simona.susova@szu.cz, tel. 267082709

Mgr. Alžběta Spálenková, PhD, odborný pracovník,

e-mail: alzbeta.spalenkova@szu.cz, tel. 267082633

Mgr. Petr Holý, PhD, odborný pracovník,

e-mail: petr.holy@szu.cz, tel. 267082709

Mgr. Karolína Šeborová, PhD, odborný pracovník,

e-mail: karolina.seborova@szu.cz, tel. 267082633

Mgr. Kamila Koucká, doktorandka,

e-mail: kamila.koucka@szu.cz, tel. 267082633

Mgr. Tereza Tesařová, doktorandka,

e-mail: tereza.tesarova@szu.cz, tel. 267082633

MUDr. Tomáš Sychra, lékař a doktorand,

e-mail: tomas.sychra@szu.cz, tel. 267082799

Josef Heřmánek, zdravotní laborant, tel. 267082799

Stanislav Horský, zdravotní laborant, tel. 267082713