Oddělení hygieny ovzduší

ŠKOLY a ŠKOLKY

  1. Mateřská školka v Pelhřimově – zpráva
  2. Kvalita prostředí v mateřských školkách, studie 2015 – 2016 – studie byla realizována v období 2015 až 2015 jako součást systému MZSO – zpráva.
  3.  Začátkem roku 2008 bylo uskutečněno měření k doplnění a rozšíření této studie. Jeho cílem bylo ověřit representativnost výsledků a doplnit informace o prostorové variabilitě vybraných parametrů (aerosolové částice frakce PM 10 , PM 2,5 , teplota, vlhkost a intenzita větrání). Závěrečná zpráva z dlouhodobého projektu monitorování vnitřního ovzduší, z měření vnitřního ovzduší ve školách.