Vnitřní ovzduší

Obecné a odborné podklady

 

METODICKÝ NÁVOD MZ ČR a Hlavního hygienika ČR z 23. 3. 2007 pro měření a stanovení chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů kvality vnitřního prostředí podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. (Čj. OVZ-32.0-08.3.07/8559)

INDEX project – Final report JRC 2005

WHO guidelines for indoor air quality: Dampness and mould, 2009

WHO guidelines for indoor air quality: Selected pollutants, 2010

WHO School environment: Policies and crrent status, 2015

Vyhodnocení zdravotního rizika výskytu plísní v bytech – odborné stanovisko

Zakladni faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí – obecná doporučení

Problematika aplikace/využití fotokatalytického jevu TiO – článek v České hygieně, 2016

Projekt InAirQ (zamysleme se nad vnitřním ovzduším, například ve školách, kde nejde a nikdy nepujde jenom o měření a o limity), článek v časopisu Klimatizace číslo 2-3, ročník 50, 2018