Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj pohybových aktivit

Aktuality

Nadační fond Aktivní ČESKO oceňuje jako významný počin pro podporu pravidelné pohybové aktivity