Poradní orgány MZ ČR

Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj pohybových aktivit