Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj pohybových aktivit

Dokumenty ke stažení

Resortní strategické dokumenty:

Akční plán podpory sportu na rok 2024
Mládež v pohybu a ve zdraví 2024 – 2028
Koncepce podpory sportu
Zdraví 2030
Zdraví 2020

 

Mezinárodní dokumenty:

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance

 

Ostatní užitečné odkazy:

Metodické manuály SZÚ
Parky v pohybu
Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků