Odborné skupiny

OS pro pohybovou aktivitu ve školách

  • Podpora pohybové aktivity v předškolním věku
  • Podpora pohybové aktivita na ZŠ a SŠ
  • Podpora pohybové aktivity na VŠ
  • Podpora pohybové aktivity v rámci celoživotního vzdělávání