Odborné skupiny

OS pro vědu a výzkum

 

  • Vytvoření plánu výzkumu v oblasti sportu spolu s celostátní síti subjektů věnujícím se této oblasti vědy
  • Vytvoření systému monitoringu pohybových aktivit dle požadavků WHO
  • Vytvoření intervencí na zvýšení úrovně pohybových aktivit a snížení sedavého chování
  • Zařazení výzkumu pohybových aktivit jako priorit v rámci grantových agentur ČR
  • Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti pohybových aktivit
  • Aplikace výsledků vědy a výzkumu do praxe a veřejné politiky
  • Evaluace intervencí v oblasti pohybových aktivit