Odborné skupiny

OS pro vzdělávání

  • Podpora vzdělání v pohybových aktivitách pro učitele ZŠ, SŠ, VŠ
  • Podpora výuky tělovýchovného lékařství na LF a zdravotních fakultách
  • Podpora vzdělání v pohybových aktivitách v postgraduálním vzdělávání
  • Podpora vzdělání v pohybových aktivitách u pracovníků sociálních služeb
  • Podpora vzdělávání v pohybových aktivitách se zaměřením na zdravotní dopady u pracovníků ve fitness
  • Podpora edukační činnosti v rámci populace