Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj pohybových aktivit

Spolupracující subjekty

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo dopravy
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Česká společnost tělovýchovného lékařství (ČSTL)
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
• Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí
Asociace krajů ČR
Národní sportovní agentura (NSA)
Český olympijský výbor (ČOV)
Česká unie sportu (ČUS)
Aktivní ČESKO
Pacientské organizace
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Svaz zdravotních pojišťoven