Projekty

Modernizace Národní referenční laboratoře pro Mykobakterie: rozšíření diagnostických možností a monitoringu

 

 

 

Registrační číslo projektu: WHO Registration 2024/1456137-0
Název projektu: Modernizace Národní referenční laboratoře pro Mykobakterie: rozšíření diagnostických možností a monitoringu
Téma: Modernizace Národní referenční laboratoře pro Mykobakterie
Termín realizace: 15/03/2024 – 10/06/2024
Trvání: 2,5 měsíce
Financování: Světová zdravotnická organizace, World Health Organization (WHO)
Příjemce: Státní zdravotní ústav

 

Národní referenční laboratoř (NRLM) pro mykobakterie provádí stanovení citlivosti jak fenotypové tak molekulární nejen pro M. tuberculosis, ale i pro atypické mykobakterie. V důsledků řady vlivů zejména v posledních dvou letech, došlo nejen k navýšení počtu testovaných vzorků u obou zmíněných skupin, ale byl zaznamenán i nárůst rezistentních kmenů. Předběžná pozorování naznačují, že vzestupný trend bude přetrvávat i v roce 2024. Z tohoto důvodu došlo ke spojení SZU a Světové zdravotnické organizace (WHO), na základě čehož WHO financuje projekt, jehož cílem je zlepšit diagnostické metody pro mykobakterie a také rozšířit diagnostické kapacity NRLM. Získaná podpora od WHO umožní kvalitnější a rychlejší diagnostiku a v tomto důsledku lze očekávat i zvýšení efektivity léčby u tak závazných onemocnění jako je například tuberukulóza.