Projekty

Projekty

Aktuální

Projekt Hrou proti AIDS

Název projektu: Ukraine refugee response in Czech Republic

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončené

Excelentní výzkum

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 1. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 137 415 155,82 Kč

 

Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

 

 

Dětská skupina Zdravík

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0012522

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 až 30. 6. 2022