Projekty

Improving access to primary healthcare services for most marginalized communities in the Czech Republic

 

 

 

 

Bilaterální iniciativa, podpořená EEA a Norway Grants 2014-2021
“Improving access to primary healthcare services for most marginalized communities in the Czech Republic.”

Realizační období: 02-2024 – 07- 2024

Cílovou skupinou intervenčních programů podpory zdraví jsou děti a dospělí ze skupiny ukrajinských uprchlíků a romské komunity v celé ČR.

Obsahem iniciativy s názvem „Zlepšení přístupu k primární zdravotní péči pro nejvíce marginalizované komunity v České republice“ je realizace intervenčních interaktivních programů podpory zdraví a primární prevence pro uprchlíky z Ukrajiny a pro romskou komunitu. Iniciativa navazuje na předchozí projekt „Mediátor podpory zdraví pro Ukrajinu“ a „Mediátor podpory zdraví pro Romy“, realizovaný od února 2023 do ledna 2024 za podpory UNICEF, který byl součástí národního projektu Ukrajina, řízeného ministerstvem zdravotnictví ČR.

Intervenční programy podpory zdraví budou realizovány prostřednictvím proškolených ukrajinských a romských mediátorů podpory zdraví v regionech, kde jsou ubytováni ukrajinští uprchlíci a ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v ČR. Mediátoři podpory zdraví budou realizovat intervenční programy zaměřené na zvýšení rozhodování ve prospěch zdraví se zaměřením na očkování, kojení, zdravou výživu, prevenci infekčních onemocnění, duševní zdraví, pohybovou aktivitu a větší dostupnost registrace u praktického lékaře. V oblasti duševního zdraví jsou v týmu Mediátorů podpory zdraví pro Ukrajinu proškolení psychologové se zaměřením na specifika vývojové psychologie a pomáhající vypořádat se s psychickým traumatem v důsledku války. Využijí 30 interaktivních intervenčních programů, kulturně upravených a přeložených do ukrajinštiny.

Výše podpory: 12 213 326 Kč

Kontakt pro veřejnost:
Mobil: +420 725 191 373
E-mail: ua.mediator@szu.cz
FB: Інформаційна підтримка здоров’я українців у Чеській республіці
Telegram: Інформаційна підтримка здоров’я українців у Чеській республіці


Двостороння ініціатива, підтримана грантами ЄЕЗ та Норвегії 2014-2021 рр.
«Покращення доступу до послуг первинної медичної допомоги для найбільш маргіналізованих громад у Чеській Республіці».

Термін реалізації: 02-2024 – 07-2024

Цільовою групою програм підтримки здоров’я є діти та дорослі з групи українських біженців та ромської громади по всій Чеській Республіці.

Змістом ініціативи під назвою «Покращення доступу до первинної медичної допомоги для найбільш маргіналізованих громад у Чеській Республіці» є впровадження інтервенційних інтерактивних програм зміцнення здоров’я та первинної профілактики для біженців з України та для ромської громади. Ініціатива є продовженням попередніх проектів «Медіатор із підтримки здоров’я для України» та «Медіатор із підтримки здоров’я для ромів», які реалізовувалися з лютого 2023 року по січень 2024 року за підтримки ЮНІСЕФ і були частиною національного проекту «Україна», який впроваджувався під керівництвом Міністерства охорони здоров’я Чеської Республіки.

Програми профілактики підтримки здоров’я реалізуються через підготовлених українських та ромських медіаторів в регіонах, де проживають українські біженці, та в окремих соціально ізольованих населених пунктах Чеської Республіки. Медіатори з питань зміцнення здоров´я  реалізують програми для мотивації прийняття рішень на користь здоров’я з акцентом на вакцинацію, грудне вигодовування, здорове харчування, профілактику інфекційних захворювань, психічне здоров’я, фізичну активність та  надають інформацію щодо реєстрації у лікаря загальної практики. У сфері психічного здоров’я до команди медіаторів зі зміцнення здоров’я увійшли кваліфіковані психологи, які спеціалізуються на особливостях психології розвитку та допомагають долати психологічні травми, спричинені війною. Медіаторами використовуються 30 інтерактивних інтервенційних програм, культурно адаптованих та перекладених українською мовою.

Сума підтримки: 12 213 326 чеських крон

Контакти для громадськості:
Моб.:  +420 725 191 373
E-mail:  ua.mediator@szu.cz
FB: Інформаційна публікація здоров’я українців у Чеській Республіці та
Telegram: Інформаційна публікація здоров’я українців у Чеській Республіці