Projekty

Projekt EU – PARC: Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

Projekt EU – PARC: Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

Číslo projektu: 101057014 – PARC

Název projektu: Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

Zkratka projektu: PARC

Výzva: HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01

Typ akce: HORIZON Programme Cofund Actions

Začátek projektu: 1.5.2022

Konec projektu: 30.4.2029

Trvání: 84 měsíců

Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

Webové stránky projektu: https://www.eu-parc.eu/

 

Obsah a cíle projektu

Evropské partnerství pro hodnocení rizik chemických látek je jedním z projektů vybraných k financování rámcovým programem Evropské unie „Horizon Europe“ na období 2021–2027. Projekt s rozpočtem 400 mil € je koordinován Agence nationale de la securite sanitaire de l alimentation de l environnement et du travail ve Francii (ANSES Konsorcium PARC  ). Konsorcium spojuje zhruba 200 partnerů ve 29 zemích a na úrovni EU, národní agentury a výzkumné organizace působící v oblasti životního prostředí nebo veřejného zdraví, Evropskou chemickou agenturu (ECHA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA).

Partnerství má za cíl vyvinout hodnocení chemických rizik nové generace pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Podporuje tak chemickou strategii Evropské unie pro udržitelnost a ambici Evropské zelené dohody „nulové znečištění“ pomocí nových údajů, znalostí, metod a nástrojů, odborných znalostí a sítí.

Tematickými oblastmi jsou:

Hodnocení rizik

 • monitoring chemických látek jak u lidí, tak v životním prostředí, přičemž jsou sledovány různé zdroje, chemické osudy a cesty expozice,
 • vyplnění mezer ve znalostech o nedostatečně charakterizovaných nebo potenciálně nebezpečných kontaminantech, a rozvíjet a prosazovat přijímání nových přístupů a metod hodnocení rizik při regulačních opatřeních,
 • inovace v regulačním hodnocení rizik s cílem přispět k rozvoji a zavádění regulačních účinných metod hodnocení rizik s cílem podpořit regulační procesy, přechod na oběhové hospodářství a příslušné strategie související s politikou.

Nástroje a zdroje

 • podpora inovací pro modelování expozice a rizik a monitorování chemických látek v lidských i environmentálních matricích,
 • urychlení posunu k používání bezpečných a udržitelných chemických látek, materiálů a produktů s cílem minimalizovat negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí,
 • vývoj datového centra PARC FAIR, které bude službou poskytující FAIR data (dohledatelná, přístupná, interoperabilní a znovu použitelná) různým zúčastněným stranám.

Budování kapacit

 • udržování a rozšiřování sítě laboratoří za účelem udržení a posílení monitorovacích kapacit,
 • mapovat a katalogizovat sítě pro monitorování životního prostředí (vzduch, voda/sediment, půda, biota, pitná voda, potraviny a krmivo),
 • pořádat školení v oblasti hodnocení rizik a dalších souvisejících oblastí s cílem zlepšit celkovou kvalitu hodnocení a řízení chemických rizik.

Věda do politiky

 • propojení partnerů PARC a externích zúčastněných stran z oblasti výzkumu, regulací a politiky, aby byla usnadněna včasná implementace nových poznatků do regulační praxe,
 • vedení platformy PARCopedia pro celou komunitu profesionálů v hodnocení chemických rizik v Evropě a po celém světě, ve které mohou sdílet své znalosti a nápady. PARCopedia je neziskové prostředí pro správu znalostí a sociálních médií bez reklam spuštěná v listopadu 2023.
 • vypracování strategických plánů, které krok za krokem povedou k přijetí inovativní vědy do regulační praxe hodnocení chemických rizik v EU. První z nich bude NGRAroute, aktivita k implementaci hodnocení rizik nové generace (NGRA) do všech hlavních právních předpisů o chemických látkách v EU.

 

Čeští partneři projektu: Masarykova univerzita v Brně, Ústav zdravotnických informací a statistiky,  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Státní zdravotní ústav v Praze a Ostravská univerzita.

Míra zapojení SZÚ: spolupráce na harmonizovaných studiích lidského biomonitoringu dětí a dospělých, hodnocení časových řad existujících dat.