Projekty

Projekt HADEA- Full recovery system for biocides

Číslo projektu: 101139278
Název projektu: Full recovery system for biocides
Zkratka projektu: HADEA
Výzva: SMP-FOOD-2022-BIOCIDES-PESTICIDES-IBA
Začátek projektu: 01/01/2024
Konec projektu: 31/12/2027
Trvání projektu: 48 měsíců

Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)
Příjemce: Státní zdravotní ústav (NIPH)

 

Prioritní osa: Projekt má přispět k udržitelnějšímu systému hodnocení a analýzy rizik posílením kapacit členských států vyhodnocovat a odstraňovat z trhu potenciálně nebezpečné pesticidy a biocidy

 

Cíl projektu: Většina členských států má zpoždění při plnění svých povinností podle nařízení (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích (BPR) a nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin (PPP), jak je uvedeno v prováděcí zprávě o nařízení (EU) č. 528/20123 a ve zprávě o hodnocení REFIT legislativy PPP4. Hlavním důvodem zpoždění je nedostatek zdrojů v příslušných schvalovacích institucích odpovědných za hodnocení rizik v souvislosti se schvalováním účinných látek a povolováním přípravků, které je obsahují.