Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Pravidelná sledování a kvalifikovaná hodnocení růstu dávají možnost individuálně posoudit fyzický i psychický vývoj dítěte či dospívajícího i jeho zdravotní a výživový stav. Včasné rozpoznání odchylného vývoje tělesných znaků dítěte od předpokládaných hodnot běžných v celé populaci může upozornit na výskyt mnoha onemocnění, a to často ještě před klinickými projevy nemoci. Sledování základních tělesných parametrů také pomáhá včas odhalit chybné výživové návyky vedoucí např. k nadváze, obezitě či naopak k nízké hmotnosti a posoudit přiměřenost výživy mateřským mlékem u nejmenších dětí.
Česká republika patří celosvětově k menšině zemí, které mají vlastní růstová referenční data (růstovou „normu“). Ta bývají publikovaná nejčastěji ve formě růstových grafů, které jsou výsledkem rozsáhlých Celostátních antropologických výzkumů (CAV). Tyto výzkumy byly v desetiletých intervalech organizovány v letech 1951 – 2001, čímž vznikla světově ojedinělá tradice.
V současné době jsou růstové grafy ještě stále součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého (přílohy pro rodiče) a dostávají je i samostatně pediatři a odborní lékaři. V digitální formě jsou k dispozici na této internetové stránce Státního zdravotního ústavu. Z internetových stránek SZÚ je možné také stáhnout růstový program RůstCZ, který umožňuje naměřené údaje zaznamenávat a ihned zobrazit v aktuálních grafech.