Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Výsledky 6. CAV 2001 ke stažení

V roce 2001 proběhl 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže, zahrnující téměř 60 tisíc dětí od narození do 19 let. Výsledky výzkumu byly nejkomplexněji zveřejněny v rozsáhlé souhrnné publikaci „Celostátní výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika: souhrnné výsledky“

(J. Vignerová, J. Riedlová, P. Bláha, J. Kobzová, L. Krejčovský, M. Brabec, M. Hrušková: 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika : souhrnné výsledky. Praha : PřF UK v Praze ; SZÚ, 2006.)

 

 Na tomto místě přinášíme plné znění této publikace, která na 238 stranách obsahuje textové části včetně anglických souhrnů, mnoha růstových grafů a tabulek

  1. Úvodní slovo a metodika
  2. Dlouhodobé změny růstu a vývoje české dětské a dospívající populace
  3. Změny tělesných proporcí, prevalence nadměrné hmotnosti a obezity
  4. Tabulky základních statistických charakteristik tělesných rozměrů
  5. Růstové grafy
  6. Údaje o rodičích a dětech (zpracování dotazníku rodičům)
  7. Tělesná výška a BMI dětí ve vztahu k některým socio-ekonomickým údajům
  8. Zpracování dotazníku dětem
  9. Tělesné rozměry dětí od narození do 6 let a Závěr