Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Celostátní antropologické výzkumy (CAV)

Česká republika patřila k zemím s ojedinělou tradicí rozsáhlých celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže (CAV). První takový výzkum byl realizován už v roce 1895, kdy profesor Matiegka prostřednictvím učitelů škol zjišťoval u 100 tisíc dětí tělesnou výšku a hmotnost, ale i údaje o otci, např. jeho zaměstnání. Výsledky jeho výzkumu, a to velmi detailně zpracované, byly potom publikovány až v roce 1923. Na tento výzkum potom navázal v roce 1951 první poválečný výzkum, který měl za úkol zmapovat výživovou situaci dětí v tehdejším Československu.

Další celostátní antropologické výzkumy byly prováděny vždy v desetiletých intervalech, naposledy v roce 2001 – 6.CAV.zip (12,91 MB) .
Měření dětí prováděli ve školách vždy učitelé biologie nebo tělesné výchovy, předškolní děti byly většinou měřeny v ordinacích pediatrů, případně ve školkách. Počet vyšetřených dětí představoval vždy 3-5% populace daného věku a počet měřených dětí se pohyboval okolo 100 000. V roce 2001 byl tento počet zejména díky nutnosti souhlasu rodičů s měřením dítěte o něco nižší, i tak ale bylo změřeno více než 60  000 jedinců. Součástí každého výzkumu byl vždy doplňující dotazník rodičům.

Dosavadní celostátní výzkumy poskytly nejen podklady pro aktualizaci růstových grafů (referenčních dat), ale podávají ucelenou informaci o dlouhodobých změnách růstu české dětské populace, poskytují informace o závislosti růstu dítěte na socio-ekonomických podmínkách, a v neposlední řadě podávají – v současnosti zcela nutnou – informaci o prevalenci nadváhy, obezity a nízké hmotnosti ve všech věkových skupinách do 18 let.

V roce 2011 již výzkum nebyl realizován, a to ani po opakované žádosti o udělení finanční podpory formou grantu IGA MZ ČR.

Problematice růstu a vývoje se věnují i další kapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.