Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Dlouhodobé změny růstu

Celostátní antropologické výzkumy (CAV), které se opakovaly od roku 1951 až do roku 2001 pravidelně vždy v desetiletých intervalech, podaly ucelený přehled o dlouhodobých změnách, které probíhaly, a bezesporu i nadále probíhají, v české dětské populaci. Tyto změny ukazují na neustálé, ale zpomalující se  zvyšování tělesné výšky ve všech věkových skupinách (sekulární trend), posun období adiposity rebound do nižších věkových skupin, rovněž posun nástupu pubertálního růstového spurtu a nástupu menarché, resp. hlasové mutace, do nižšího věku. Porovnáním růstových grafů BMI z roku 1951 a 2001 jsme zjistili zcela odlišný vývoj tohoto indexu, tj. došlo v populaci ke zvýšení podílu dětí s nadváhou, obezitou, ale i s nízkou hmotností.

Dlouhodobým změnám růstu a vývoje české dětské a dospívající populace se věnuje 2. kapitola knihy výsledků 6. CAV-  6.CAV_2_Dlouhodobe_zmeny_rustu.pdf (476,81 KB)

V roce 2011 již výzkum nebyl realizován, a to ani po opakované žádosti o udělení finanční podpory formou grantu IGA MZ ČR. Předpokládáme však, že probíhající trend ke zvyšování tělesné výšky ve všech věkových kategoriích, i konečné tělesné výšky se již zastavil, a to zejména u dívek, a s tím došlo pravděpodobně i ke zpomalení posunu období dospívání do nižšího věku. Trend zvyšování či snižování tělesné hmotnosti nelze odhadnout. Naše předpoklady nelze ověřit, což bude mít důsledky v pediatrické a zejména klinické praxi.

Problematice růstu a vývoje se věnují i další kapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.