Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže

Kožní řasy

Měření kožních řas doplňuje antropologické metody používané při hodnocení nadváhy a obezity. Umožňuje stanovit podíl tukové složky, sledovat rozložení tuku na těle a zjištěné hodnoty kožních řas jsou také důležitým ukazatelem při hodnocení redukčního procesu. Tloušťka kožních řas se měří kaliperem. Existují kalipery dvou základních typů: typu Best a typu Harpenden. Na podkladě interního výzkumu Ústavu sportovní medicíny z roku 1992 byla pro převod hodnot kožních řas naměřených kaliperem typu Best na hodnoty kaliperu typu Harpenden zpracována převodní tabulka:  PREVODNI TABULKA.pdf (40,81 KB)

Růstové grafy kožních řas včetně metodiky jejich měření byly publikovány v roce 2001 (Vignerová J., Bláha P. [eds]: Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. SZÚ a PřF UK v Praze, 2001. ISBN 80-7071-173-6). Podklady pro grafy kožních řas, součtu čtyř kožních řas i odhadu podílu tukové složky byly sestaveny ze dvou výzkumů, a to interního výzkumu Ústavu sportovní medicíny v Praze z roku 1990 a grantu IGA MZd ČR č. 3979-3, „Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR“. Souhrnně to představuje údaje o 11 644 jedincích od 3 do 15 let.

Růstové grafy kožních řas meřených kaliperem typu Harpenden je možné stáhnout z internetových stránek Státního zdravotního ústavu. Percentilové křivky v grafech představují nevyhlazené empirické percentily. Samostatná podkapitola vysvětluje metodika měření (  METODIKA MERENI.pdf (85,33 KB) )  a jejich umístění na těle dítěte zobrazuje také graficky.

Problematice růstu a vývoje dětí se věnují i další kapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.