Registr nemocí z povolání

Nemoci z povolání v České republice

Tento on-line pokračující zdroj obsahuje statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního registru nemocí z povolání. Tato elektronická verze publikace přímo navazuje na řadu publikací s názvem „ Nemoci z povolání “ vydávaných ÚZIS ČR do roku 2007 v tiskové podobě pod ISSN 1210-860x, (0862-5697) a v elektronické podobě v letech 2000 až 2007. Zpracování a publikování dat se provádí s periodicitou 1x ročně, zpravidla v průběhu prvního čtvrtletí roku následujícího po uzavření registru za příslušný statistický rok.

Redakční rada:

1,3As. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., 1doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., 2Mgr. Jan Žofka
1Státní zdravotní ústav
2Ústav zdravotnických informací a statistiky
3Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vydává:
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

ISSN 1804-5960  – ISSN

Kontakt:
E-mail: registrnzp@szu.cz
Tel.: 267 082 653