Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR 2023

Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2022

Měsíční výkazy o výskytu HIV/AIDS v České republice a tiskové zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS.

Tisková zpráva:

Měsíční hlášení:

Prosinec 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Listopad 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Říjen 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Září 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Srpen 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Červenec 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Červen 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Květen 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Duben 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Březen 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Únor 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Leden 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice