Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR

Zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2023

Měsíční výkazy o výskytu HIV/AIDS v České republice a tiskové zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS.

Měsíční hlášení, aktuální:

Leden 2022: výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice